08-04-2020

Ασκησούλες και δραστηριότητες επανάληψης από την 4η ενότητα γλώσσας (Διαφημίσεις – συνέχεια)

Εκφράσεις και συμφράσεις

Ορθογραφία – Διαφήμιση τροφίμων

Ορθογραφία – Διαφήμιση τροφίμων Β