21-03-2020

Ασκησούλες και δραστηριότητες επανάληψης από τη 2η ενότητα γλώσσας (κατοικία)

Από φράσεις στα επίθετα

Η αξία των επιθέτων

Κλίση Ουσιαστικών – Θηλυκά σε -η (η διακόσμηση)

Κλίση Ουσιαστικών – Θηλυκά σε -η (η κυβέρνηση)

Λέξεις και φράσεις που δηλώνουν τόπο

Κλίση Ουσιαστικών – Θηλυκά σε -ος (η μέθοδος)

Κλίση Ουσιαστικών – Θηλυκά σε -ος (η περίμετρος)

Ορθογραφία – Σπίτι

Το σπίτι του ποιητή Καβάφη – Ορθογραφία

Ορθογραφία