11-02-2020

Μαθήματα Τρίτης 11/1

Γλώσσα:

βιβλίο, σ. 68-70 (Δρόμο παίρνω δρόμο αφήνω) – ανάγνωση

σ. 71, άσκηση 1, τετράδιο εργασιών

Ιστορία:

Πολιορκία και έξοδος του Μεσολογγίου (βλ. παρουσίαση παρακάτω)