07-02-2020

Μαθήματα Πέμπτης 5/2

Γλώσσα:

Βιβλίο: σ. 65, άσκηση 4: Να διηγηθείτε ένα ατύχημα που σας συνέβη με βάση τους άξονες της άσκησης

σ. 66, διάβασμα

σ. 66, να φτιάξετε μια πρόταση με κατηγορούμενο με κάθε ένα από τα συνδετικά ρήματα στο τέλος της σελίδας  (είμαι…θεωρούμαι)

σ. 67, άσκηση 5

Βιβλίο εργασιών, σ. 10, άσκηση 4