21-04-2019

Επαναληπτικό φυλλάδιο μαθηματικών για τις διακοπές του Πάσχα

Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ: πράξεις και προβλήματα με δεκαδικούς

Οι ασκήσεις και τα προβλήματα να λυθούν στο τετράδιο των μαθηματικών