11-11-2020

Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

Τι θα μάθουμε:

 Πώς ήταν τα σχολεία στο Βυζάντιο.

 Τι μάθαιναν τα παιδιά στα βυζαντινά σχολεία.

 Τι έκαναν τα παιδιά που δεν πήγαιναν σχολείο.

Τα σχολεία στο Βυζάντιο ήταν εκκλησιαστικά και ιδιωτικά. Σ’ αυτά πήγαιναν μόνο
τα αγόρια των γονιών που μπορούσαν να πληρώνουν.

Τα κορίτσια έμεναν στο σπίτι. Τα πιο πολλά παιδιά μάθαιναν τέχνες κοντά σε ειδικούς τεχνίτες.

 

 

 Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

Η στοιχειώδης εκπαίδευση στο Βυζάντιο

 Η μέση εκπαίδευση στο Βυζάντιο