14-11-2018

Κριτήρια διαιρετότητας

Κριτήρια διαιρετότητας

Ας θυμηθούμε τα κριτήρια διαιρετότητας:

  • Ένας αριθμός διαιρείται με το 2 αν τελειώνει σε 0,2,4,6,8
  • Ένας αριθμός διαιρείται με το 5 αν τελειώνει σε 0 ή 5
  • Ένας αριθμός διαιρείται με το 3 αν το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται με το 3
  • Ένας αριθμός διαιρείται με το 9 αν το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται με το 9
  • Ένας αριθμός διαιρείται με το 4 αν τα δύο τελευταία ψηφία του διαιρούνται με το 4
  • Ένας αριθμός διαιρείται με το 25 αν τα δύο τελευταία ψηφία του διαιρούνται με το 25
  • Ένας αριθμός διαιρείται με το 10, 100, 1000… αν τελειώνει σε 0, 00, 000 … αντίστοιχα

Για εξάσκηση μπορείς να κάνεις κλικ για να παίξεις το παιχνίδι

Στην οθόνη που θα εμφανιστεί πάτησε continue.
Σύρε με το ποντίκι τους αριθμούς που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης και τοποθέτησέ τους δίπλα στον αριθμό του οποίου είναι διαιρέτες.
«Πιάσε» με το ποντίκι σου και «άφησε» μέσα σε κάθε κουτάκι τους αριθμούς που ταιριάζουν με τα αντίστοιχα κριτήρια διαιρετότητας.
Πρόσεχε!!! Έχεις περιορισμένο χρόνο!!!!