06-10-2015

Ιθαγένεια, πολίτης, πολιτογράφηση

Ιθαγένεια

Ιθαγένεια ή υπηκοότητα ονομάζεται νομικά η ιδιότητα του πολίτη, για την ακρίβεια ο νομικός δεσμός του ατόμου με το κράτος στο οποίο ανήκει.

Κάθε άνθρωπος αποκτά ιθαγένεια τη στιγμή που γεννιέται, κατά κανόνα την ίδια με έναν από τους γονείς του (δίκαιο του αίματος) ή υπό προϋποθέσεις του τόπου γέννησής του (δίκαιο του εδάφους).

Κατά τη διάρκεια της ζωής του ενδέχεται να αλλάξει ιθαγένεια οικειοθελώς – η διαδικασία αυτή ονομάζεται πολιτογράφηση.

Ενδέχεται επίσης, εάν προβεί σε πράξειςπροδοσίας ή συμμετέχει στην αντιπολίτευση εναντίοναυταρχικώνκαθεστώτων, να στερηθεί την ιθαγένειά του – σε αυτήν την περίπτωση χαρακτηρίζεται ως ανιθαγενής.

Με βάση το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για την ιθαγένεια τον Ιούλιο του 2015, προβλέπεται η παροχή της ελληνικής ιθαγένειας σε παιδιά μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα και εγγράφονται στο δημοτικό σχολείο, 

 

Μεταξύ άλλων ορίζεται ότι, την ελληνική ιθαγένεια αποκτούν:
 
-Τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση εγγραφής και φοίτησης σε σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νόμιμης συνεχούς παραμονής ενός εκ των γονέων τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 
-Ανήλικοι αλλοδαποί που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση είτε εννέα τάξεων είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 
-Αλλοδαποί που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και είναι απόφοιτοι ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ εφόσον διαθέτουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα