15-01-2021

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου.