10-01-2022

Μαθήματα Δευτέρας 10/1

Γλώσσα: Βιβλίο, σ. 35-36 το φλουρί του φτωχού, ανάγνωση

ορθογραφία/αντιγραφή, η πρώτη παράγραφος: «Το πρώτο φλουρί…μια χρυσή Αγγλική λίρα»

σ. 37, άσκηση 1 στο τετράδιο εργασιών

Μαθηματικά: Βιβλίο, σ. 86

Φυσική: μαθαίνουμε από το πράσινο βιβλίο: σ. 98: πρώτη παράγραφος, σ. 99: τελευταία παράγραφος, σ. 100, δεύτερη παράγραφος: Το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί μαγνητικά… τα φαινόμενα […]

10-01-2022

Μαγνητισμός: παιχνίδια και εφαρμογές

κάνε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους: Μαγνήτης και πυξίδα Μαγνήτης και ηλεκτρικό κύκλωμα Μαγνήτης και ηλεκτρικό κύκλωμα – Ροή ηλεκτρονίων Το ηλεκτρικό κουδούνι Αρχή λειτουργίας κινητήρα συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος (πως λειτουργούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα) μαγνήτης και λαμπάκι που αναβοσβήνει […]