29-03-2016

Μαθηματικά παιχνίδια για εξάσκηση και διασκέδαση

Μαθηματικοί γρίφοι (Οι αστερίσκοι στο πλάι των επικεφαλίδων υποδεικνύουν τον βαθμό δυσκολίας του κάθε γρίφου)

 

Γρίφος 1: Τα πρόβατα (***)

Ο καπετάν Γιάννης αισθάνεται το τέλος του. έχει 3 γιους στους οποίους θέλει και να μοιράσει, όπως αυτός πιστεύει δίκαια, την περιούσια του. Η περιούσια του είναι μόνο 19 πρόβατα. Ούτε 18 ούτε 20, […]

15-03-2016

Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων & των Μακεδόνων

02-03-2016

Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς

Εργασία εμπέδωσης της ενότητας εδώ