19-11-2013

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Ακέραιη μονάδα – κλασματική μονάδα

(για τους ασθενείς και απόντες της Δευτέρας, αναρτούμε το μάθημα των μαθηματικών)

Οτιδήποτε χωρίζεται σε ίσα μέρη αντιπροσωπεύει μια ακέραιη μονάδα

Κάθε ένα από τα μέρη στα οποία χωρίζεται μια ακέραιη μονάδα, αντιπροσωπεύει μια κλασματική μονάδα.

Παράδειγμα : μια πίτσα χωρίζεται σε 8 ίσα μέρη. Η πίτσα […]