29-05-2013

Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή

29-05-2013

Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

15-05-2013

Παλιά επαγγέλματα

 

ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ

Τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχαν αυτοκίνητα οι μετακινήσεις ήταν πολύ δύσκολες. Οι άνθρωποι έπρεπε να πάνε με τα πόδια ή με τα γαϊδούρια ή […]

15-05-2013

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι