22-11-2013

Επανάληψη στη δεύτερη ενότητα

Οι εγκλίσεις του ρήματος 

 

Ορθογραφία της προστακτικής 

 

Επιρρήματα 

 

αριθμητικά

 

 επίθετα σε -ης -ης -ες

 

ουσιαστικά θηλυκά σε -ος

 

 

παίζω με τα επίθετα – λογισμικό Π.Ι

Δραστηριότητες στη γλώσσα

επιλέξτε τη διαδρομή Λέξεις και Φαντασία – Τα νησιά του Αιγαίου και παίξτε με τα επίθετα

 

Επανάληψη στη δεύτερη ενότητα

Α. Εγκλίσεις

Γραμματική 141 – 142

 

Ασκ.     Σελ.

2           25-26

3             26

Εργ.

3            20-21

6            24

 

Β. Επιρρήματα

Γραμματική 162-163

Ασκ.     Σελ.

6          39

Εργ.

1                        18

2                        18

 

 

Γ. Αριθμητικά

Γραμματική 124 -129

Ασκ.     Σελ.

2,3          37

 

Δ. Επίθετα –ης –ης –ες

Ασκ.     Σελ.

–           31

5          32

 

Ε. Θηλυκά ουσιαστικά σε –ος

Ασκ.             Σελ.

–                      35

–         4, 5      35