18-01-2022

Μαθήματα Τρίτης 18/1

Γλώσσα:

βιβλίο εργασιών, σ. 54-57, ασκήσεις 4,5,6

Μαθηματικά:

βιβλίο, σ. 88

βιβλίο εργασιών, σ. 7, πρόβλημα 1

Φυσική:

πράσινο βιβλίο, γλωσσάρι και με μια ματιά