17-01-2022

Μαθήματα Δευτέρας 17/1

Γλώσσα:

βιβλίο εργασιών: σ. 52-53

Μαθηματικά:

βιβλίο, σ. 88

βιβλίο εργασιών, σ. 41, ασκήσεις 1 και 3, πρόβλημα 1

Φυσική:

πορτοκαλί βιβλίο, σ. 132-135

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ – Η ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ