09-04-2021

Μαθήματα για τη Δευτέρα 12/4

1. Εργασία για την τελευταία μαύρη γάτα

2. Γλώσσα, βιβλίο, σ. 57, άσκηση 4, βιβλίο εργασιών (β΄ τεύχος), σ. 11, άσκηση 5

3. Μαθηματικά, βιβλίο, σ. 25, ασκήσεις 1,2, σ. 26, ασκήσεις 4 και 6α