09-04-2021

Εργασία για την τελευταία μαύρη γάτα

Ανοίξτε το παρακάτω αρχείο και τυπώστε το. Το συμπληρώνετε, ξαναδιαβάζοντας το 29ο κεφάλαιο και μου στέλνετε τις απαντήσεις: Κεφάλαιο 30ο

Όσοι-ες δεν έχετε δυνατότητα εκτύπωσης, απαντήστε στο τετράδιο εργασιών (αφού γράψετε και τις ερωτήσεις). Και μετά μου το στέλνετε. Οι ερωτήσεις είναι:

Κεφάλαιο 30ο

Από το κακό στο χειρότερο

  1. Ποια μέσα επιστρατεύτηκαν για να πειστεί ο κόσμος να εξοντώσει τις γάτες;

  2. Πώς αντιμετωπίστηκαν όσοι αντιστάθηκαν; Ποια σας θυμίζει;

  3. Γιατί οι κάτοικοι συμμετείχαν στο «γατοκυνηγητό»; Πώς ερμηνεύει τη στάση τους ο συγγραφέας;