20-03-2021

Εργασία για την τελευταία μαύρη γάτα

Ανοίξτε το παρακάτω αρχείο και τυπώστε το. Το συμπληρώνετε, ξαναδιαβάζοντας το 27ο κεφάλαιο και μου στέλνετε τις απαντήσεις: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27o

Όσοι-ες δεν έχετε δυνατότητα εκτύπωσης, απαντήστε στο τετράδιο εργασιών (αφού γράψετε και τις ερωτήσεις). Και μετά μου το στέλνετε. Οι ερωτήσεις είναι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27o

Το ψαροκοκαλόδεντρο

  1. Τι είναι το ψαροκοκαλόδεντρο;

  2. Ποια καινούρια βάσανα ζει ο Γάτος;

  3. Περιγράψτε τα συναισθήματα και τις σκέψεις σας στο τέλος του κεφαλαίου.