13-05-2020

Ασκησούλες και δραστηριότητες επανάληψης από τη 10η ενότητα γλώσσας

Το κατηγορούμενο 

Κατηγορούμενο

Κατηγορούμενο (B)

Επίθετα – κατηγορούμενο