28-10-2012

Πως σχηματίζεται η προστακτική των σύνθετων ρημάτων;

Σύνθετα ρήματα

 

Τι είναι

 

Στα σύνθετα ρήματα το β’ συνθετικό είναι ρήμα και το α’ συνθετικό μπορεί να είναι:

• Ουσιαστικό ψωμο-ζώ

• Επίθετο ασπρο-ντύνομαι

• Επίρρημα πισω-γυρίζω

• Αριθμητικό χιλιο-παρακαλώ

• Ρήμα ανοιγο-κλείνω

• Πρόθεση προσ-φέρω

• Αχώριστο μόριο ξε-χωρίζω

 

Προστακτική σύνθετων ρημάτων

(Εγκλίσεις : οριστική, υποτακτική, προστακτική)

 

Η προστακτική των συνθέτων ρημάτων δεν παίρνει  αύξηση.

 

Γράφουμε και λέμε:

ανάλαβε και όχι ανέλαβε, επίλεξε και όχι επέλεξε.

 

 

επίβαλε- όχι επέβαλε· υπόγραψε – όχι: υπέγραψε·

παράγγειλε – όχι: παρήγγειλε· αντίγραψε – όχι: αντέγραψε·

 

Θέλει προσοχή όταν σχηματίζουμε την προστακτική των σύνθετων ρημάτων. Ενώ τα σύνθετα ρήματα μπορεί να παίρνουν εσωτερική αύξηση όταν σχηματίζουν τον παρατατικό και τον αόριστο της οριστικής δεν παίρνουν αύξηση στην προστακτική.

 

Οριστική

Προστακτική

Ενεστώτας

Παρατατικός

Αόριστος

Αόριστος

καταγράφω

κατέγραφα

κατέγραψα

κατάγραψε

υπογράφω

υπέγραφα

υπέγραψε

υπόγραφε