12-11-2018

Μαθήματα Δευτέρας 12/11

Γλώσσα

Ανθολόγιο, Στρατός για κλάματα: εδώ

Εργασίες στο τετράδιο εργασιών: ερωτήσεις 1 και 2

Γράφω την ιστορία του κόμικ σε κείμενο

Κοινωνική και πολιτική αγωγή

Κράτος: αναφέρεται σε μια χώρα με ορισμένα σύνορα. Ασκεί εξουσία με βάση τους νόμους

Έθνος: ένα σύνολο ανθρώπων που μιλούν την ίδια γλώσσα, πιστεύουν στον ίδιο θεό, έχουν τον ίδιο πολιτισμό και έτσι αποκτούν τη συνείδηση ότι ανήκουν στο ίδιο έθνος

Για παράδειγμα, οι Έλληνες που ζουν μόνιμα στη Γερμανία, την Αγγλία, την Αμερική, την Αυστραλία και αλλού αποτελούν μέρος του ελληνικού έθνους. Ενώ οι Έλληνες που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα αποτελούν μέρος και του ελληνικού κράτους και του ελληνικού έθνους.