08-11-2018

Μαθήματα Πέμπτης 8/11

Γλώσσα

Βιβλίο, σ. 53, συμπληρώνουμε το κείμενο, σ. 54, συμπληρώνουμε τις λεζάντες

Μαθηματικά

Βιβλίο, σ. 29 – 30

Βιβλίο εργασιών, σ. 29, ασκήσεις 1,2,4,5

Φυσική

Βιβλίο εργασιών, σ.43-44

Γεωγραφία

βιβλίο, σ. 26-28

βιβλίο εργασιών, σ. 11, ασκήσεις 2,3