11-02-2014

Αναγνωρίζω τις εξαρτημένες προτάσεις

Θύμωσε, επειδή του μίλησαν άσχημα.       αιτιολογική

Πήγε να φέρει το βιβλίο.                                  τελική

Είναι τόσο καλό παιδί, που τον αγαπούν όλοι.    αποτελεσματική

Πέταξαν τα ροδάκινα που σάπισαν.       αναφορική

Αν θα πάτε στο χωριό, θα περάσετε ωραία.   υποθετική

Αν και είχε παιδιά, έμεινε στο τέλος μόνος.   εναντιωματική

Και να μη μου το λεγες εγώ θα περνούσα.  παραχωρητική

Πριν φύγει, ντύθηκε και χτενίστηκε.    χρονική

Είχα σκοπό να φύγω.      Βουλητική

Ομολόγησε ότι έκανε λάθος.      Ειδική

Πρόσεξε μη σε γελάσει.  ενδοιαστική

Μας ρωτούσε τι θέλουμε.     πλάγια ερωτηματική

Φοβάται μήπως τον διώξουν από τη δουλειά.  ενδοιαστική

Βλέπω ότι προετοιμαστήκατε καλά.      Ειδική

Αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να τα καταφέρει.     πλάγια ερωτηματική

Αν και είναι έξυπνος, δεν τα πηγαίνει καλά στα μαθήματα.   εναντιωματική

Έτρεχε, για να μη χάσει το λεωφορείο.                                  τελική

Στενοχωρήθηκε, γιατί δεν τα πήγε καλά στο διαγώνισμα.       αιτιολογική

Ο αθλητής που είδαμε χθες είναι εκπληκτικός.       αναφορική

Δεν πέρασες ποτέ ας ήταν και για λίγο.  παραχωρητική

Όταν δουλεύει, χαίρεται.    χρονική

Μιλά τόσο σιγά, ώστε δεν ακούγεται καθόλου.    αποτελεσματική

Θέλω να έρθουν οι γιορτές.      Βουλητική

Αν διαβάσετε περισσότερο, θα τα καταφέρετε καλύτερα.   υποθετική