07-02-2014

Κυριες και εξαρτημένες προτάσεις

Πρόταση λέγεται μια σειρά από λέξεις, η οποία περιλαμβάνει οπωσδήποτε ένα ρήμα και έχει δικό της, αυτοτελές νόημα. Με την πρόταση παρουσιάζουμε τη σχέση μιας ονοματικής φράσης (ή λέξης που την αντικαθιστά, π.χ. αντωνυμίας) με αυτά που περιγράφει το ρήμα (και η ρηματική φράση) π.χ. Η Μαρία (ονοματική φράση) κοιμάται (ρήμα).  Η ονοματική φράση είναι το υποκείμενο της πρότασης Το ρήμα και οι λέξεις που πάνε μαζί του φτιάχνουν τη «ρηματική φράση».

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να μελετήσεις τις κύριες και τις εξαρτημένες προτάσεις

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να μελετήσεις τα είδη των εξαρτημένων προτάσεων