08-01-2023

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου.