25-10-2016

Λατινική κυριαρχία

Θυμάσαι τι συμβολίζει το λιοντάρι στην εικόνα; Την είδαμε στο Βυζαντινό μουσείο και συζητήσαμε γι’ αυτήν. Μετά το 1204 μ.Χ. όπου οι Σταυροφόροι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, οι Βενετοί και οι σύμμαχοί τους, κατέκτησαν σημαντικά σημεία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Τότε ξεκινάει η χρονική περίοδος της Λατινικής κυριαρχίας ή ενετοκρατίας. Τέλος της θεωρείται το 1566 μ.Χ., όταν […]