13-01-2022

Μαθήματα Πέμπτης 13/1

Γλώσσα:

  1. Γραμματική σ. 185-186 (απλές και επαυξημένες προτάσεις), και δραστηριότητα 35 στη σ. 186. Αν δεν έχετε το βιβλίο στο σπίτι κατεβάστε το αρχείο από εδώ: http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/227
  2. Γράψε 3 απλές και 3 επαυξημένες προτάσεις στο τετράδιο εργασιών.
  3. Βιβλίο γλώσσας, σ. 19, άσκηση 9, αντιγραφή και ορθογραφία

Μαθηματικά:

βιβλίο εργασιών, σ. 40, δραστηριότητα για προεκτάσεις

Ιστορία: Η πολιτική οργάνωση του αγώνα β εθνοσυνέλευση

Φυσική: πορτοκαλί βιβλίο, σ. 129-132:

ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ – Ο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ