11-01-2022

Μαθήματα Τρίτης 11/1

Γλώσσα:

Βιβλίο, σ. 11, άσκηση 6. Η ίδια άσκηση είναι για αντιγραφή και ορθογραφία. Σύμφωνα με το επίθετο ο επιτυχής-η επιτυχής, το επιτυχές, στο τετράδιο εργασιών, να κλίνετε τα επίθετα: ο συνεχής, ο διεθνής, ο ακριβής.

Μαθηματικά:

Βιβλίο ασκήσεων, σ. 39, προβλήματα 1 και 2