26-03-2021

Εργασία για την τελευταία μαύρη γάτα

Ανοίξτε το παρακάτω αρχείο και τυπώστε το. Το συμπληρώνετε, ξαναδιαβάζοντας το 28ο κεφάλαιο και μου στέλνετε τις απαντήσεις: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28o

Όσοι-ες δεν έχετε δυνατότητα εκτύπωσης, απαντήστε στο τετράδιο εργασιών (αφού γράψετε και τις ερωτήσεις). Και μετά μου το στέλνετε. Οι ερωτήσεις είναι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28o

Η νυχτερινή περιπολία

  1. «Ανακούφιση, ευδαιμονία», τα συναισθήματα του Γάτου. Γιατί;
  2. Πώς χαρακτηρίζετε την κατηγορία της «γατοφιλίας» στο όνομα της οποίας συλλαμβάνουν οι αστυφύλακες την κυρα-Ρήνη;
  3. Πώς της συμπεριφέρονται οι αστυφύλακες;
  4. Πώς νιώθετε για εκείνους και πώς για την κυρα-Ρήνη;
  5. Πώς τη βοήθησε ο Γάτος; Γιατί;