06-03-2021

Εργασία για την τελευταία μαύρη γάτα

Ανοίξτε το παρακάτω αρχείο και τυπώστε το. Το συμπληρώνετε, ξαναδιαβάζοντας το 25ο κεφάλαιο και μου στέλνετε τις απαντήσεις:  

Κεφάλαιο 25ο Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΥΡΗ ΓΑΤΑ

Όσοι-ες δεν έχετε δυνατότητα εκτύπωσης, απαντήστε στο τετράδιο εργασιών (αφού γράψετε και τις ερωτήσεις). Και μετά μου το στέλνετε. Οι ερωτήσεις είναι:

Κεφάλαιο 25ο

Η λίμνη της Λευκής Ελπίδας

  1. Τι συνέβη στο Γάτο;
  2. Γιατί χαρακτηρίζει η χελώνα «φουκαριάρες» τις γάτες που παρασύρει η Φιόνα η νυφίτσα;
  3. Γιατί η χελώνα αρνείται να αποκαλύψει στο Γάτο την αλήθεια; Πώς θα ενεργούσατε αν ήσαστε στη θέση της και γιατί;
  4. «Το ένα κακό μύρια άλλα κακά γεννοβολά και θρέφει… Όλοι επωφελούνται από τον κατατρεγμό.» Σχολιάστε και γράψτε τις σκέψεις σας.
  5. Γιατί ο Γάτος δεν είχε πια τη θέληση και τη δύναμη να αντισταθεί;(σελ.266)
  6. Πώς βρήκε τελικά τη δύναμη να θέλει να παλέψει και να επιβιώσει;