03-12-2020

Καλημέρα παιδάκια

Στείλτε μου τις εργασίες όσοι-ες τις χρωστάτε ακόμα στα μαθηματικά και εξασκηθείτε με το παρακάτω παιχνίδι