20-05-2020

Τα κράτη της Ασίας

Αφού μελετήσεις την ενότητα για τα κράτη της Ασίας να ανοίξεις τις παρακάτω δρασηριότητες:

Πολιτικός χάρτης της Ασίας (περιοχές)

Τα κράτη της Ασίας σε αριθμούς

Πολιτικός χάρτης της Ασίας

Σύγκριση μεταξύ Ινδίας και Ιαπωνίας