14-05-2020

Λύνω προβλήματα με αντίστροφα ποσά

Λύσε τα προβλήματα στο τετράδιό σου. Περιμένω τις λύσεις…