12-05-2020

Προβλήματα

Παρακολούθησε το παρακάτω βίντεο:

Λύσε στο τετράδιό σου τα παρακάτω προβλήματα: