08-05-2020

Αντίστροφα ποσά – εξάσκηση

Λύσε τις ασκήσεις 1 και 3 και το πρόβλημα 1 στο τετράδιό σου ή στο βιβλίο εργασιών αν το έχεις. Περιμένω τις απαντήσεις σου…