04-05-2020

Ασκησούλες και δραστηριότητες επανάληψης από την 8η ενότητα γλώσσας

Ορθογραφία – Οδηγίες χρήσης συσκευής

Ορθογραφία – Οδηγίες χρήσης συσκευής (B)

Ορθογραφία – Οδηγίες χρήσης συσκευής (Γ)

Ορθογραφία – Διαδίκτυο

Ορθογραφία – Διαδίκτυο (Β)

Ορθογραφία – Διαδίκτυο (Γ)