09-04-2020

Ασκησούλες και δραστηριότητες επανάληψης από την 6η ενότητα γλώσσας

Ορθογραφία ρημάτων ετε, -εται

Ορθογραφία – Πορτογαλία

Ορθογραφία – Πορτογαλία B

Τοπικά επιρρήματα και προσδιορισμοί

Ορθογραφία – Σπίτι μας είναι η γη

Αιτιολογικές προτάσεις

Αιτιολογικοί σύνδεσμοι, λέξεις και εκφράσεις

Ορθογραφία – Αυτόχθονες λαοί