09-04-2020

Ασκησούλες και δραστηριότητες επανάληψης από την 4η ενότητα γλώσσας (Η χελώνα και ο Ρεβυθάκης)

Η χελώνα και ο Ρεβιθάκης

Υποθετικές προτάσεις – Απόδοση

Υποθετικές προτάσεις – Υπόθεση

Διαλυτικά ( ϊ, ϋ, ΐ, ΰ, )

Ορθογραφία – Διατροφή

Ορθογραφία – Διατροφή β