02-03-2020

Κεφάλαιο 34, ανάλογα ποσά. Δραστηριότητα με προεκτάσεις: Σχεδιάζουμε γραφικές παραστάσεις

Η γραφική παράσταση είναι ένα σχέδιο που αποδίδει οπτικά μια εξίσωση. Ο οριζόντιος και ο κάθετος άξονας της γραφικής παράστασης αποδίδουν τις τιμές των δύο μεταβλητών χ και ψ. Στο παράδειγμα του βιβλίου χ είναι ο χρόνος και ψ η απόσταση.

Δίνουμε διάφορες τιμές στη μία μεταβλητή και βρίσκουμε τις τιμές της άλλης μεταβλητής. Φτιάχνουμε έτσι έναν πίνακα (όπως ο πίνακας παραπάνω). Μετά βρίσκουμε τα σημεία που συναντιούνται οι τιμές του χ και του ψ και τα σημειώνουμε (είναι τα κόκκινα σημεία). Τέλος, ενώνουμε τα σημεία και κατασκευάζουμε την γραφική παράσταση.

Για να κατασκευάσουμε γραφικές παραστάσεις χρησιμοποιούμε το μιλιμετρέ χαρτί.

 

Όταν τα ποσά χ και ψ είναι ανάλογα, όπως στο παράδειγμα, οι γραφικές παραστάσεις έχουν ένα σχήμα που μοιάζει με το παρακάτω.