18-12-2018

Μαθήματα Τρίτης 18/12

Μαθηματικά:

βιβλίο εργασιών, σ. 45, ασκήσεις 1,2,3, πρόβλημα 1

Ιστορία:

βιβλίο, σ. 49, 50: Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει (βλ. και σχετική παρουσίαση στην ιστοσελίδα παρακάτω)

βιβλίο εργασιών, σ. 20, ασκήσεις 1,2,5, σ. 21-22, ασκήσεις 2, 5,6,7