17-10-2018

Η καθημερινή ζωή στη Ρώμη: μια μέρα με τον Λούκιο Ποπίδιο Σεκούντο

Μια διασκεδαστική ταινιούλα που περιγραφεί τη ζωή στη Ρώμη και τις συνήθειες των ανθρώπων εκείνη την εποχή.