07-10-2018

Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη