25-10-2012

Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και λατινική κυριαρχία

Μπορείτε να κάνετε κλικ στους παρακάτω τίτλους για να μελετήσετε τις παρουσιάσεις :

 

Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου

 

Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων

 

Η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων

 

Οι Κλέφτες και οι Αρματολοί

 

Η οικονομική ζωή

Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών

 

Οι παρουσιάσεις δημιουργήθηκαν από το δάσκαλο Γιάννη Σουδία (8ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας)