06-11-2014

Μαθηματικά : Επανάληψη κεφάλαια 1 – 11

Μετατροπή δεκαδικών αριθμών σε δεκαδικά κλάσματα και αντίστροφα

 

Διάταξη αριθμών σε αύξουσα και φθίνουσα σειρά

 

Ιδιότητες πρόσθεσης

 

Επιμεριστική ιδιότητα

 

Πολλαπλασιασμός δεκαδικών

 

Αριθμητικές παραστάσεις

 

Λύνω προβλήματα με αριθμητικές παραστάσεις

 

Σύνθετα προβλήματα

 

Στρογγυλοποίηση