13-11-2015

Μεικτό βάρος – καθαρό βάρος – απόβαρο

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΑΡΟΥΣ

ΜΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ είναι το βάρος του περιεχομένου και της συσκευασίας (κουτί, βαρέλι, φορτηγό, κλπ)
ΑΠΟΒΑΡΟ είναι το βάρος μόνο της συσκευασίας (κουτί, βαρέλι, φορτηγό, κλπ)
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ είναι το βάρος, μόνο, του περιεχομένου.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΝΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΑΡΟΥΣ

Όταν ψάχνουμε το ΜΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (Μ.Β.) προσθέτουμε το καθαρό βάρος (Κ.Β.) με το απόβαρο (Α).   ΜΒ = ΚΒ + Α
Όταν ψάχνουμε το ΑΠΟΒΑΡΟ αφαιρούμε από το Μεικτό βάρος (Μ.Β) το καθαρό βάρος (Κ.Β)     Α= ΜΒ – ΚΒ
Όταν ψάχνουμε το ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ αφαιρούμε από το μεικτό βάρος(ΜΒ) το απόβαρο (Α)        ΚΒ = ΜΒ – Α

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1.     Το μεικτό βάρος ενός βάζου με μέλι είναι 987 γραμμάρια. Το καθαρό βάρος του μελιού είναι 850 γραμμάρια. Πόσα γραμμάρια είναι το απόβαρο;
ΛΥΣΗ:    ……………………………………….       ΑΠΑΝΤΗΣΗ
………………………………………………….    ……………………………
………………………………………………….    ……………………………
………………………………………………….    ……………………………