22-11-2021

Σούλι και Μάνη, τόποι απάτητοι

Παρατήρησε τις παρακάτω φωτογραφίες από τη Μάνη

 

 

και από το Σούλι

 

Που βρίσκεται η Μάνη

 

Που βρίσκεται το Σούλι


Να παρατηρήσεις και να σχολιάσεις :

Το έδαφος και τη φύση

Τα σπίτια των Μανιατών. Τι σου θυμίζουν; Γιατί να ήταν χτισμένα έτσι;