04-12-2014

19.Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα


κάνε κλικ στις παρακάτω επιλογές :

Δες τα κλάσματα αριστερά και γράψε 
τους μεικτούς αριθμούς

ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ

ΜΕΤΑΤΡΕΨΕ ΤΟ  ΜΕΙΚΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΣΕ ΑΠΛΟ

ΜΕΤΑΤΡΕΨΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΟ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ ΣΕ ΜΕΙΚΤΟ  

ΜΕΤΑΤΡΕΨΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΟ ΜΕΙΚΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΣΕ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ