19-05-2021

ΑΝΑΚΛΑΣΗ & ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

 

Παιχνίδια με το φως:

Η φύση του φωτός: κύμα ή σωματίδια

Ανάλυση του φωτός

Ανάκλαση και διάχυση του φωτός