30-05-2014

ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ Οι δυνάμεις μετριούνται με βάση τα αποτελέσματα που προκαλούν. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα δυναμόμετρα. Το δυναμόμετρο αποτελείται από ένα ελατήριο, το οποίο επιμηκύνεται εξαιτίας της δύναμης που ασκείται σε αυτό, και μια κλίμακα. Μετράμε τη δύναμη με βάση το μέγεθος της προσωρινής παραμόρφωσης, την οποία αυτή προκαλεί στο ελατήριο. […]

29-05-2014

Δυνάμεις με επαφή – Δυνάμεις από από απόσταση